Știm cât de importantă este păstrarea confidențialității, integrității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”) și astfel am redactat această politică de confidențialitate („Politică de Confidențialitate”) pentru a explica modul în care Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către GAAN CORPORATE S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Ștefan Mironescu, nr. 4, cod unic de înregistrare RO30904308, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J08/1779/20152 („GAMED Tehnico Medicale ”, „noi”), în calitate de operator, în legătură cu accesul și utilizarea website-ului disponibil la adresa URL www.gamed.ro („Platformă”).

1. Ce prelucrare face obiectul prezentei Politici de confidențialitate?

Această Politică de confidențialitate se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor Platformei noastre care poate fi accesată la adresa de internet de mai sus.

2. Ce informatții colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informatiile pe care ni le furnizati prin completarea formularelor de pe website-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza platforma noastră , cand vă abonați la newsletter-ul nostru,sau în orice alt mod.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le putem prelucra, dupaă caz: numele și prenumele, CNP, date referitoare la rezidență (inclusiv fiscaăa), date aferente actului de identitate, adresa (domiciliul/ reședința/adresa de corespondență), date de contact (ex. telefonul fix/mobil, fax, e-mail etc.), precum și alte date după caz.  Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comandă, utilizatorul/clientul confirmăa citit Termenii și condițiile de utilizare și că acceptă ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a operatorului, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopurile prevazute la umrmătorul punct. .
Datele cu caracter personal prelucrate au fost comunicate direct de către persoanele vizate (prin completarea formularelor puse la dispoziție în vederea inițierii relației contractuale / achiziționării de produse și servicii / formulării unor solicitări în legătură cu relația contractuală, indiferent de canalul de comunicare utilizat), obținute prin consultarea unor surse publice sau din date observate de către Operator.

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte site-uri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

3. Scopul folosirii datele cu caracter personal 

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza produse sau pentru a vă oferi informații privind situația contului dvs. inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, asistență cu privire la achiziționarea de aparatură medicală (daca este cazul), de a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare în scop de marketing (newslettere și/sau alerte periodice) sau cercetare de piață. 

Prelucrările datelor cu caracter personal în scop de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative și care nu sunt necesare executării unui contract sau indeplinirii unei obligații legale, se vor realiza doar în baza consimțământului dumneavoastră expres.
În cazul în care nu vă veți da consimțământul cu privire la prelucrarea pentru unul sau mai multe date și/sau categorii de date, există posibilitatea ca Operatorul să fie în imposibilitate să inițieze / continue relația contractuală cu persoana vizată sau societatea pe care o reprezintă.

4. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul Companiei, doar un numar limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Contabilitate și IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște. Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părti cu care Compania se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile mentionate mai sus cum ar fi :

  • (i) parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră (servicii de curierat, servicii de plată/bancare, etc.);

  • (ii) agenții de publicitate și marketing care solicită informațiile dumneavoastră pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru dumneavoastră.

  • (iii) furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea website-urilor noastre.

5. Cât timp îți păstrăm datele

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depașește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică de confidențialitate și/sau impuăa de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

Astfel, dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea și edita aceste informații.

6. Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest site web, poți cere să primești un fișier de export cu datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ și toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

7. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta GAMED Tehnico Medicale la adresa office@gamed.ro

Utilizatorii pot decide să ne ceară să le ștergem informațiile personale din baza noastră de date. Pentru aceasta este necesar un email la office@gamed.ro cu subiectul “Ștergere date personale” și acestea vor fi șterse în maxim 5 zile lucrătoare. Utilizatorul va fi anunțat printr-un email că datele au fost șterse.